1/3

Pakiet 1 

  zdjęcia przed kościołem,
  zdjęcia z ceremonii chrztu,    

  rodzinne zdjęcia grupowe z dzieckiem po mszy,
  pakiet obejmuje maksymalnie około 1,5 godziny pracy fotografa, 
  około 30 najlepszych ujęć poddanych obróbce graficznej na płycie DVD,            

  Zapytaj o termin           Cena: 350zł

Pakiet 2
  zdjęcia z przygotowań w domu,

  zdjęcia przed kościołem,
  zdjęcia z ceremonii chrztu,
  rodzinne zdjęcia grupowe z dzieckiem po mszy,
  zdjęcia z uroczystości w domu lub restauracji,
  zdjęcia tortu oraz innych atrakcji,
  pakiet obejmuje maksymalnie 4 godziny pracy fotografa,
  około 80 najlepszych ujęć poddanych obróbce graficznej na płycie DVD,

    

  Zapytaj o termin            Cena: 550zł

 Możliwość całkowitej personalizacji pakietu dowiedz się więcej